ENG | PL
ENG | PL

Dlaczego nasz projekt w Belize znacznie wykracza poza kompensację CO2?

Zielony projekt TerGo w Belize to przykład, jak chcemy działać na całym świecie.

5 min czytania

Kategorie:

Ślad węglowy Blog

Autor:

Jordan Flagel

specjalista ds. Ochrony Środowiska, certyfikowany specjalista Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI) ds. raportowania zrównoważonego rozwoju

ZIELONY PROJEKT SADZENIA DRZEW W BELIZE MA NA CELU KOMPENSACJĘ CO2, ALE TAKŻE POMOC LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.

TerGo powstało, aby pomóc wszystkim ludziom zrozumieć ich ślad CO2 i go ograniczyć, zarazem pomagając środowisku. Od początku rozumieliśmy, że realny wpływ na zmiany klimatyczne mamy tylko działając wspólnie. Zaczęliśmy więc od wspierania ludzi w unikaniu emitowania CO2 do atmosfery poprzez promowanie ekologicznych wyborów. Szybko zorientowaliśmy się jednak, że naszą działalność możemy rozszerzyć poprzez łączenie jej z innymi ważnymi inicjatywami. Jednym z naszych najważniejszych projektów jest projekt kompensacyjny CO2 w Belize – ta inicjatywa zdecydowanie wykracza poza jej pierwotne założenia.

Jakie są główne założenia projektu TerGo w Belize?

Przede wszystkim chodzi oczywiście o kompensację CO2. Wszystkie nasadzenia TerGo zostały dokładnie przeanalizowane i zaplanowane, dzięki czemu wiemy, że robimy najlepszy użytek z powierzonej nam ziemi. Metodologia, na jakiej się opieramy, podlega zewnętrznym audytom i została zatwierdzona przez wiodące podmioty weryfikacyjne na rynku dobrowolnych kredytów węglowych. Oznacza to, że lasy zasadzone przez nas sekwestrują dokładnie taką ilość CO2, jaką podajemy w naszych materiałach. Jeśli tylko chcesz, możesz odwiedzić nasze lasy osobiście. Sposób, w jaki przeprowadzamy nasadzenia, jest unikatowy: dzięki specjalistycznym metodom lasy TerGo redukują więcej CO2 na hektar i przyczyniają się do ogólnej poprawy stanu środowiska. Nasze projekty bazują na holistycznym podejściu do odnowy lasów i regeneracji terenów pouprawowych. Dzięki nim bioróżnorodność terenów zwiększa się, co skutkuje poprawą jakości gleby. Korzysta na tym nie tylko Ziemia: owoce rosnące w naszych lasach dają przychód rolnikom, co przekłada się na zwiększoną dostępność produktów spożywczych na miejscu. Kluczem do sukcesu są polikultury.

Czym jest polikultura?

Dotychczas polikultury wprowadzane były na niewielką skalę. W tej metodzie chodzi o sadzenie wielu różnych gatunków roślin zamiast tylko jednego gatunku. Uprawy monokulturowe są stosowane o wiele częściej, szczególnie przy rolnictwie wielkoobszarowym oraz przy nasadzeniach drzew. Monokultury to najczęściej wybierany sposób uprawy kukurydzy, pszenicy, palm olejowych czy owoców cytrusowych – w jednorodnych rzędach sadzi się wszystkie drzewa owocowe na plantacjach. W przypadku polikultur rezygnuje się ze sztucznych linii drzew na rzecz tego, co jest bliższe porządkowi natury: nieregularny zbiór drzew i roślin zasadzonych w sposób, który odzwierciedla prawdziwy las.

Największym wyzwaniem w przypadku tego typu projektów jest czas i poziom skomplikowania. Tego typu uprawy rosną wolniej i trudniej się nimi zarządza – ale korzyści są ogromne. Polikultury doskonale wpływają na jakość gleby i promują bioróżnorodność mikrofauny (to poważne słowo używane do opisania insektów i innych malutkich stworzeń). Las posadzony zgodnie z naturalnym trybem natury lepiej radzi sobie ze szkodnikami i chorobami, które w przypadku monokultur czynią spustoszenia w błyskawicznym tempie. Polikultura jest zdrowsza od tradycyjnej monokultury dzięki dynamicznemu i pozytywnemu wpływowi na środowisko. Ale to nie wszystko: polikultury zapewniają także możliwości kompensacji większej ilości CO2 oraz szereg korzyści dla naszych partnerów na miejscu.

       

Jak projekt TerGo w Belize wpływa na lokalną społeczność?

Koncentrujemy nasze wysiłki na pomocy środowisku, ale na równi z nim chcemy pomagać także lokalnym społecznościom. Tworząc wielowymiarowe inicjatywy ekologiczne, mamy również korzystny wpływ na ludzi zamieszkujących dany obszar. Nasze projekty to korzystne warunki pracy dla plantatorów i opiekunów, którzy otrzymują płacę wyższą od minimalnej i którzy są traktowani jako część większej rodziny. To także zapewnianie nowych możliwości rolnikom, którzy mogą zyskiwać na uprawie i sprzedaży owoców. Ponadto lokalne społeczności korzystają dzięki ponownemu zalesieniu ich terenów i regeneracyjnych uprawach. Przekłada się to na zwiększoną bioróżnorodność. Nieużytki zaczynają przynosić dochody. Powstają nowe gałęzie ekonomiczne i zwiększa się dostępność produktów spożywczych.

W jaki sposób projekt Belize odzwierciedla to, co TerGo chce osiągnąć na całym świecie?

Nasz projekt w Belize odzwierciedla ideę stojącą za TerGo: chcemy uczynić świat lepszym miejscem do życia poprzez poprawę stanu środowiska i pozytywny wpływ na lokalne społeczności. Sposób, w jaki tworzymy ten projekt, pokazuje nasze innowacyjne podejście do pomocy w ograniczaniu emisji CO2. Dążymy do tego celu między innymi poprzez korzystanie z dostępnych zasobów ziemskich, a także przekształcanie nieużytków rolnych w różnorodne lasy z drzewami owocowymi. W ten sposób powstają tereny, na których nie tylko przechwytywany jest dwutlenek węgla, ale także odbudowuje się bioróżnorodność.

Jesteśmy dumni z rozwoju naszej metodologii. Cieszymy się również, że projekt powstał w ścisłej współpracy z lokalną społecznością w Belize. Co najlepsze – możesz zobaczyć efekty naszej pracy na własne oczy! Wysoko cenimy transparentność, a ponadto chcemy pokazać każdemu, jak wspaniałym krajem jest Belize i jak wyjątkowi są ludzie, z którymi mamy okazję pracować przy tym projekcie.