ENG | PL
ENG | PL

Fundacje, które warto wesprzeć w 2023 roku

Chcesz zrobić coś dobrego dla środowiska i ludzi? Nawet jeśli nie masz czasu (lub sił) na tradycyjny aktywizm, możesz pośrednio wpływać na rzeczywistość i pomagać w globalnych staraniach na rzecz poprawy stanu naszej Planety i jakości życia na niej. Wystarczy wspomóc finansowo profesjonalne organizacje, które zajmują się największymi problemami współczesności. Oto wybrane fundacje w Polsce, które warto wspierać!

3 min czytania

Autor:

Klementyna Sęga

Kulturoznawczyni, edukatorka i promotorka zrównoważonego rozwoju. Pisze i opowiada o odpowiedzialnych wyborach

Fundacja wspiera społeczność w Belize, poprawiając warunki życia rodzin w okolicy, przekazując plony z upraw prowadzonych przez TerGo, a także upowszechniając standard tworzenia projektów agroleśnych, tym samym dzieląc się wiedzą na temat odbudowy bioróżnorodności i nowoczesnych metod upraw drzew owocowych.

Polska Akcja Humanitarna (PAH)

Polska Akcja Humanitarna niesie pomoc ludziom cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. PAH reaguje błyskawicznie na dziejące się na świecie wydarzenia i dociera do miejsc, w których ludzie potrzebują pomocy, zapewniając schronienie, produkty pierwszej potrzeby i dostęp do wody pitnej oraz pomoc medyczną. W tym momencie aktywnie pomaga ofiarom potężnego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

Zarówno wojny, jak i katastrofy naturalne są współcześnie bardzo często konsekwencją efektów globalnego ocieplenia. W przypadku wojen i konfliktów zbrojnych jest to walka o zasoby naturalne – zarówno te służące zarobkowaniu jak np. ropa czy gaz ziemny, ale także te niezbędne do przeżycia, jak słodka woda. Przyczyną katastrof naturalnych są bardzo często skutki zmieniającego się klimatu (np. gwałtowne opady powodujące powodzie).

Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku i zajmuje się pomocą osobom uchodźczym, imigranckim oraz repatrianckim w integracji, a także indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania postaw obywatelskich w społeczeństwie. Współpracuje ze szkołami i ośrodkami naukowymi, firmami i NGOsami.

Działania Fundacji Ocalenie, która uczy Polaków o szacunku do osób uchodźczych i migracji, są bardzo ważne dla poprawy jakości życia w społeczeństwie, ale także w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych (wg szacunków ONZ co roku ok. 21,5 mln ludzi musi opuścić swoje miejsce zamieszkania z powodów związanych ze zmianami klimatu).

Fundacja Las na Zawsze

Lasy stabilizują klimat i są ostoją dla bioróżnorodności. Fundacja Las na Zawsze działa w Polsce i zajmuje się ochroną ekosystemów już istniejących oraz tworzeniem nowych lasów liściastych na terenach zdegradowanych gospodarczą eksploatacją.

Z Lasów na Zawsze nie pozyskuje się drewna, dzięki czemu rozwijają się w naturalny dla siebie sposób, stając się bezpiecznym domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Lasy to także naturalne rezerwuary wody oraz magazyny dwutlenku węgla, który jest absorbowany zarówno w pniach drzew, jak i w glebie.

Działania na rzecz odbudowy lasów to także ogromna część działalności TerGo, dlatego z Fundacją Las na Zawsze zrealizowaliśmy wspólnie akcję sadzenia drzew “Twoje drzewo na zawsze” w 2021 roku, w Gostycynie.

Fundacja WWF Polska

World Wide Fund for Nature to międzynarodowa organizacja pozarządowa i ekologiczna założona w 1961 roku w Szwajcarii. Organizacja przyczyniła się do powstania ponad 270 parków narodowych na świecie (w tym Biebrzańskiego Parku Narodowego).

W Polsce WWF działa od lat 90-tych, zajmując się m.in. ochroną zagrożonych gatunków, wspierając odbudowę ich populacji i realizując kampanie edukujące i poprawiające wizerunek zwierząt. Wesprzeć WWF można na wiele różnych sposobów, m.in. przekazując 1,5% podatku lub wirtualnie adoptując zwierzę – wilka, rysia, niedźwiedzia, fokę szarą i wiele innych.

Client Earth Polska

Client Earth Prawnicy dla Ziemi to organizacja społeczna, która wykorzystuje prawo do ochrony środowiska i życia przyszłych pokoleń. Organizacja dąży do wprowadzania systemowych zmian, informuje o prawie, pomaga w jego wdrażaniu i egzekwowaniu, szkoli i doradza.

Wśród obszarów szczególnego zainteresowania Client Earth znajdują się: walka z zanieczyszczeniami środowiska, ochrona przyrody, ochrona lasów, wzmacnianie praworządności i szeroko rozumiana walka z kryzysem klimatycznym. Organizacja walczy także z greenwashingiem, wymagając od firm rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat ich wpływu na środowisko.

Otwarte Klatki

Misją Fundacji jest działanie na rzecz zmiany losu zwierząt hodowlanych i zmniejszanie ich cierpienia poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych. Fundacja koncentruje się na poprawie warunków życia zwierząt zamykanych na fermach, ale także edukuje na temat warunków ich życia, by umożliwiać konsumentom świadomy wybór.

Nie jest tajemnicą, że koncerny mięsne i hodowlane nie tylko zatruwają środowisko oraz wody gruntowe najbliżej ferm, ale także emitują ogromne ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. Dlatego Otwarte Klatki prowadzą także kampanię pt. RoślinnieJemy, która pomaga rozwijać się rynkowi produktów roślinnych w Polsce.

Fundacja TerGo

Fundacja TerGo została założona w 2022 roku, by uzupełniać działania TerGo sp. z o.o. i umożliwić jeszcze efektywniejsze angażowanie się w projekty na rzecz klimatu. Misją Fundacji jest zapobieganie zmianom klimatycznym oraz działanie na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju, a także edukacja i współpraca z firmami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

Jednym z głównych działań Fundacji jest promowanie idei sprawiedliwości klimatycznej. Fundacja wspiera społeczność w Belize, poprawiając warunki życia rodzin w okolicy, przekazując plony z upraw prowadzonych przez TerGo, a także upowszechniając standard tworzenia projektów agroleśnych, tym samym dzieląc się wiedzą na temat odbudowy bioróżnorodności i nowoczesnych metod upraw drzew owocowych.

Najważniejsze projekty:

Jeśli działania Fundacji są Ci bliskie, możesz ją wesprzeć tutaj.