ENG | PL
ENG | PL

Porównanie kredytów węglowych: TER, VER i CER

Jeśli chcesz kupić samochód, możesz wziąć pożyczkę. Kredyt hipoteczny pozwoli ci kupić wymarzony dom, a dzięki kredytowi studenckiemu możesz sfinansować czesne na studiach. Nic więc dziwnego, że „kredyt węglowy” może kojarzyć się z dodatkowymi pieniędzmi na zakup węgla. W rzeczywistości jest to coś zupełnie innego! Z tekstu dowiesz się, jak kredyty węglowe mogą pomóc w neutralizacji emisji CO2e.

3 min czytania

Autor:

Ksenia Pisera, Jordan Flagel, Klementyna Sęga

Team TerGo devoted to saving the planet

Kompensacja emisji dwutlenku węgla, jeśli jest odpowiednio zweryfikowana i stosowana w połączeniu z redukcją emisji u źródła, jest kluczową częścią drogi do neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości

Kredyty węglowe są zbywalnym dowodem redukcji lub usunięcia określonej ilości gazów cieplarnianych z atmosfery. Są one wydawane w formie certyfikatów przez różnego rodzaju projekty offsetowe, których celem jest pochłanianie CO2e z atmosfery. Projekty takie mogą być realizowane poprzez inwestycje w zalesianie, odnawialne źródła energii czy poprawę bioróżnorodności. Możemy je nazwać rodzajem banku kredytów węglowych.

1 kredyt węglowy odpowiada 1 tonie zaoszczędzonych, zredukowanych bądź unikniętych emisji gazów cieplarnianych (CO2e).

Kredyty węglowe mogą zatem pełnić rolę zezwolenia na określoną emisję gazów cieplarnianych przez osobę, firmę lub nawet cały kraj. Kredyty węglowe niewykorzystane przez jedną firmę mogą być również sprzedane innej firmie lub innemu podmiotowi. W ten sposób koszt emisji gazów cieplarnianych jest dodawany do kosztu produkcji towarów lub świadczenia usług.

Zakup kredytów węglowych i ich wykorzystanie (także: wycofanie lub umorzenie) pozwala na zneutralizowanie tych emisji, których nie udało się zredukować. Jest to rozwiązanie dostępne zarówno dla rządów, firm, organizacji, jak i osób prywatnych.

Kompensacja emisji dwutlenku węgla, jeśli jest odpowiednio zweryfikowana i stosowana w połączeniu z redukcją emisji u źródła, jest kluczową częścią drogi do neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości – mówi Jordan Flagel, główny specjalista ds. środowiska w TerGo.

Na rynku znaleźć można ponad 180 rodzajów kredytów węglowych

Carbon credits: CER, VER, TER

Dwa ich rodzaje są jednak najbardziej powszechnie stosowane. Są nimi CER oraz VER:

CER (Certified Emission Reductions) to kredyty ratyfikowane w Protokole z Kioto. Przepisy ułatwiające funkcjonowanie rynków uprawnień do emisji CO2 zostały ustanowione w ramach porozumienia paryskiego. Kompensacja emisji z projektów CER może zatem zostać zaliczona na poczet realizacji celów określonych w tych dokumentach. Oczekuje się, że spowoduje to, że działania wysokoemisyjne będą droższe niż w przypadku korzystania z odnawialnych, zeroemisyjnych źródeł energii.

VER (Voluntary Emission Reductions) umożliwiają ludziom dobrowolną kompensację emisji. Ten rodzaj kredytów węglowych może być tworzony w zgodzie z tymi samymi standardami, z którymi tworzone są jednostki CER, jednak VERy są niezależne od zobowiązań rządowych w ramach Protokołu z Kioto. Odzwierciedlają odpowiedzialność społeczną ludzi.

Warto wspomnieć także o innych, mniej popularnych, ale także wykorzystywanych przez biznes jednostkach jak RECs oraz REDD+.

RECs (Renewable Energy Certificates) to certyfikaty energii odnawialnej, będące gwarancją pochodzenia zużywanej energii z OZE. Korzystanie z RECs pozwala użytkownikom na całym świecie składać wiarygodne deklaracje dotyczące swoich redukcji poprzez korzystanie z energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. RECs bywają uważane za rodzaj offsetu służącego kompensacji emisji, jednak pomiędzy tymi instrumentami istnieją znaczące różnice (offsety mogą obniżać emisje ze wszystkich trzech zakresów, natomiast RECs przyczyniają się głównie do obniżania emisji z zakresu 2, wynikających z zakupu energii elektrycznej).

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), czyli jednostki, które przyczyniają się do zrównoważonego zarządzania lasami, a także ochrony i zwiększania zasobów węgla w lasach. Inaczej: REDD+ to instrumenty reprezentujące redukcję emisji gazów cieplarnianych osiągniętą poprzez wdrożenie działań ochronnych oraz uniknięte emisje wynikające z działań w ramach projektu. 

Niezależnie od tego, jaki rodzaj kredytów węglowych wybierzemy, decyzji o ich zakupie zawsze powinna towarzyszyć weryfikacja jakości projektu. Pomóc w tym może na przykład znajomość kryteriów QU.A.L.ITY, będących częścią propozycji unijnych ram certyfikacji pochłaniania dwutlenku węgla. Więcej o weryfikacji, kryteriach oraz o standardach projektów sekwestracyjnych przeczytasz na blogu Fundacji TerGo

TerGo rewolucjonizuje sposób, w jaki myślimy o kredytach węglowych i projektach offsetowych

Z TerGo redukcja i kompensacja emisji są łatwe! I możliwe nie tylko za pomocą VERów – najwyższej jakości offsetów węglowych pochodzących z certyfikowanego projektu agroleśnego w Belize, ale także za pomocą jednostek generowanych przez użytkowników dzięki korzystaniu z naszej największej innowacji – aplikacji TERbit

TER (True Emission Reduction) – to kredyty tworzone dzięki ekologicznym działaniom użytkowników aplikacji TERbit, w zgodzie ze standardami weryfikacji emisji gazów cieplarnianych ISO 14064-2, GHG Protocol, ISO 14040-12067:2018 i PAS 2050. TERy mogą być wykorzystywane do dobrowolnego kompensowania emisji firm i osób fizycznych.

To, co odróżnia TERy od innych kredytów węglowych, to fakt, że wynikają one z działań, które zmniejszają emisje tu i teraz, a nie w przyszłości – jak się dzieje w przypadku zalesiania czy innych projektów sekwestracyjnych. TERy są tworzone przez użytkowników aplikacji w momencie, gdy decydują na wybranie niskoemisyjnej opcji transportu (np. roweru czy komunikacji miejskiej zamiast samochodu). Każdy ekologiczny wybór automatycznie zarejestrowany przez aplikację jest przeliczany na ilość zredukowanych emisji CO2 i ich wartość w TERach. Im mniej emisji CO2, tym więcej TERów na koncie użytkownika.

Jeśli firma używa aplikacji TERbit jako narzędzia do angażowania zespołu we wspólną redukcję emisji, może potem odkupić zgromadzone przez zespół TERy i użyć ich do kompensacji emisji. 1 TER odpowiada jednej tonie zaoszczędzonego CO2, a wartość TERów jest powiązana z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), co można sprawdzić online. Co więcej, w 2022 roku TERy zostały opatentowane w USA jako pierwsze na świecie kredyty węglowe generowane przez ludzkie zachowania proekologiczne.

TerGo wspiera firmy i osoby indywidualne w kształtowaniu ich ekologicznych nawyków. Pomagamy zrozumieć, skąd biorą się gazy cieplarniane i dlaczego tak ważne jest ich codzienne ograniczanie. Aplikacja TERbit poczucie sprawczości, ponieważ uświadamia, że każdy z nas ma wpływ na klimat i ochronę środowiska. Dołącz do naszej zielonej społeczności i redukuj swoje emisje CO2 z nami!